Uvjeti korištenja

Osnovna pravila za svakog korisnika stranica eurovilla.hr

Članak 1
Sadržaj stranica

Neki oglasi i informacije vezane uz oglašavanje dolaze od treće strane (različitih oglašivača). Treća strana je odgovorna za točnost, cjelovitost i kvalitetu informacija. Eurovilla nije odgovorna za sadržaj predanih oglasa.

 

Članak 2
Prikupljanje informacije te njihova uporaba

 1. Ako želite koristiti ove stranice, morate osigurati da Vaši osobni/kontakt podaci (koji se primjenjuju u prodaji) budu kompletni i točni. Vi također garantirate da ste zakonito kompetentni koristiti ove stranice.
 2. Vaši osobni podaci bit će korišteni samo da upotpune prodaju sa zaiteresiranim kupcem.
 3. Eurovilla čini sve kako bi zaštitila privatnost svojih korisnika.
 4. Eurovilla ima pravo upotrijebiti e-mail adresu oglašivača, koju oglašivač navodi kao svoj osobni podatak, u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, o statusu predanog oglasa, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.
 5. Eurovilla može sadržavati linkove prema drugim stranicama. Za vrijeme posjeta drugim stranicama, Vi ste predmetom privatnih pravila i regulacije stranice na kojoj se nalazite. Vi prihvaćate na znanje da Eurovilla nije razvila tu stranicu, te nema utjecaja na nju, i ne snosi odgovornost za sadržaj koji je ondje objavljen.
 6. Ako se ne slažete da budete ograničeni prethodnim člancima, mi Vam čvrsto savjetujemo da ne koristite stranice Eurovilla.hr.

 

Članak 3
Zaštita autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva.

 1. Prava koja se odnose na Eurovilla web stranicu uključuju tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domenu) koji pripadaju Eurovilli, dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Ako se Vi (kao oglašivač) osjećate da su Vaša autorska prava narušena, Vaša je odgovornost da li ćete poduzeti odgovarajuće korake. Vi primate na znanje da Eurovilla ne preuzima odgovornost, ili sudjeluje u bilo kakvoj vezi sa rješenjem ovakvog slučaja.
 2. Nije dozvoljena promjena, umnožavanje, distribuiranje, prodaja ni jednog dijela stranice ili software-a ovog site-a osim ako nije drugačije navedeno u sporazumu između site-a i druge strane.
 3. Korisnik je slobodan koristiti sadržaj site-a za nekomercijalnu upotrebu. Nije dopušteno distribuiranje kopija ovih stranica ili omogućavanje njihove dostupnosti trećim osobama na bilo koji način, osim kopiranje sadržaja stranica i pretraživanje na osobnom računalu, i/ili printanje jedne kopije.
 4. Oglašivači su suglasni da Eurovilla.hr može bez ikakve daljnje dozvole ili privole oglase koje su oglašivači objavili na stranicama Eurovilla.hr koristiti, distribuirati i objaviti i na drugim partnerskim internet stranicama Eurovilla.hr, kao što i Eurovilla.hr može oglase koje su oglašivači objavili na drugim partnerskim internet stranicama koristiti, distribuirati i objaviti na stranicama Eurovilla.hr.

 

Članak 4
Isključenje

Eurovilla zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica, onog korisnika koji na bilo koji način krši ova pravila i uvjete, ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad stranica. Eurovilla također zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

Eurovilla zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevim Eurovilla d.o.o. poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

 

Članak 5
Garancija

Eurovilla ne garantira:

 1. točnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao niti kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga.
 2. nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i točnost osobnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju.
 3. da na stranicama neće biti pogrešaka i/ili da će funkcionirati bez prekida u svakom trenutku.
 4. da će treća strana legalno koristi ove stranice cijelo vrijeme.

 

Članak 6
Odgovornost

Eurovilla se ne može smatrati odgovornim Vama ni trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog Vašega pristupa i Vašeg korištenja ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sa Eurovillinih stranica, odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, kao ni zbog Vaše uporabe (ili nemogućnosti da rabite) bilo koje od ovih stranica. Nadalje, Eurovilla ne može snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama trećih na koje Vam može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu s Eurovilom, niti da Eurovilla podupire takve stranice.

 

Članak 7
Sadržaj oglasa

 1. Svaki oglašivač je odgovoran za pružanje aktualnog, ispravnog, istinitog i cjelokupnog opisa ponuđenog proizvoda. Kod predavanja oglasa na stranici, oglašivač dodjeljuje Eurovilli pravo da odašilje informacije koje se odnose na oglas.
 2. Strogo je zabranjeno predavanje oglasa na stranici na bilo koji drugi način od onog koji je istaknut od strane Euroville.
 3. Eurovilla ulaže sve napore kako bi svojim korisnicima ponudio kvalitetnu uslugu. Radi toga zadržavamo pravo za brisanje svih onih oglasa koji ne zadovoljavaju taj kriterij. Eurovilla ima pravo urediti ili izmijeniti oglase bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kada je oglas predan u krivu rubriku
  • kada je opis i/ili cijena u oglasu neispravna i/ili nepotpuna
  • kada oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kada se oglas pronađe u više od jedne kategorije ili se preda više od jednog puta
  • kada sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga
  • kada je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv prema Eurovilli
  • kada je cilj oglasa promovirati poduzeće, direktno ili indirektno, bez da se plati za to
  • kada oglas za Internet izdanje sadržava link na web stranice i/ili HTML tagove
  • kada oglas sadržava kontakt informacije (telefon, e-mail adresa) unutar teksta ili naslova oglasa
  • kada oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
 4. Eurovilla nije odgovorna za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.

EUROVILLA
AGENCIJA ZA NEKRETNINE

Gajeva 15
10000 Zagreb, Croatia

+385 1 4815 111

+385 98 367 582

Kontaktirajte nas